Logo

Älvängens Norra Industriområde

Kallförråd

Älvängens norra industriområde.

Ca 250-300m2 .
Tillträde enlig överenskommelse.

0 Comments